รีวิว Banking in Central and Eastern Europe 1980-2006: From Communism to Capitalism (Routledge International Studies in Money and Banking)
ก่อสร้างเงินรายได้ด้วยทรัพย์สินไม่ได้เป็นเรื่องหวานคอแร้งมากถ้าคุณไม่ได้มีเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจนในแห่ง ความตั้งใจทางการเงินที่แข็งแรงและสุวิมลชี้แนะคุณในการเลือกคัดกลอุบายที่เหมาะสมว่าในในบั้นปลายจะนำไปสู่​​การโตขึ้นในผลประโยชน์การลงเงินของคุณ เห็นได้ชัดว่าเงินที่ตรึงใจเงิน แต่การกะๆกาลและโดเมนของการให้ทุนมีบทบาทเด่นมากBanking in Central and Eastern Europe 1980-2006: From Communism to Capitalism (Routledge International Studies in Money and Banking) Description

Comparative in structure and covering an extensive number of transition countries in its survey, this comprehensive book overviews the development of the banking systems in Central and Eastern European since the communist era until the present time.


Taking in a range of countries including Hungary, Poland, Czech Republic, Slovakia, Bulgaria, Romania, Croatia, Russia, Ukraine, Belarus, Kazakhstan, Uzbekistan, Barisitz – an economist with the Central Bank of Austra – analyzes the evolution of legal foundations, banking supervision, banks’ major sources of assets, liabilities, earnings and related changes, banking crises, restructuring, rehabilitation programs, the role of foreign-owned banks and FDI.


A significant publication, it is fascinating reading for all those studying and working in the areas of transition economy, macro and monetary economy and economic history Tag Banking in Central and Eastern Europe 1980-2006: From Communism to Capitalism (Routledge International Studies in Money and Banking): Banking in Central and Eastern Europe 1980-2006: From Communism to Capitalism (Routledge International Studies in Money and Banking),เรื่อง , รีวิว , Banking in Central and Eastern Europe 1980-2006: From Communism to Capitalism (Routledge International Studies in Money and Banking)