รีวิว Essays on Money, Banking, and Regulation: Essays in Honour of C. J. Oort
สร้างรายรับด้วยเงินก้อนไม่ได้เป็นเรื่องหวานคอแร้งมากถ้าคุณไม่ได้มีเป้าหมายทางการเงินที่แจ่มชัดในที่ตั้ง เจตนารมณ์ทางการเงินที่แกร่งและแจ้งแนะนำตัวคุณในการเลือกคัดแนวทางที่เหมาะสมว่าในในบั้นปลายจะนำไปสู่​​การโตขึ้นในผลประโยชน์การออกทุนของคุณ เห็นได้ชัดว่าเงินที่ทำให้หลงเงิน แต่การเขียนไว้เพลาและโดเมนของการลงเงินมีบทบาทประธานมากEssays on Money, Banking, and Regulation: Essays in Honour of C. J. Oort Description

Essays on Money, Banking and Regulation honors theinterests and achievements of the Dutch economist Conrad Oort. Thebook is divided into four parts. Part 1 – Fiscal and monetarypolicy – reviews a variety of topics ranging from themeasurement of money to the control and management of governmentexpenditures. Part 2 – International institutions andinternational economic policy – looks at the internationaldimension of monetary and fiscal policy, with extensive discussion ofthe International Monetary Fund and the European Monetary Union. Part3 – The future of international banking and the financialsector in the Netherlands – is an insider’s view of thestrategic choices facing financial institutions in the near future.Finally, Part 4 – Taxation and reforms in the Dutch tax system- is closest to Oort’s research and practice since he hasbecome known as an architect of the 1990 Dutch tax reform; this partis dedicated in particular to the tax reforms suggested by Oort.

Tag Essays on Money, Banking, and Regulation: Essays in Honour of C. J. Oort: Essays on Money, Banking, and Regulation: Essays in Honour of C. J. Oort,แนะนำ , Reviews , Essays on Money, Banking, and Regulation: Essays in Honour of C. J. Oort