รีวิว Exciting the Industry of Mankind George Berkeley’s Philosophy of Money (International Archives of the History of Ideas Archives internationales d’histoire des idรฉes)
การลงทุนมาครบถ้วนกับร้ายแรงของตนเองและถ้าคุณพร้อมที่จะรับการเสี่ยงนั้นมีเช่นไรอย่างที่สามารถให้คุณไกลลิบจากการลุที่หวังทางไฟแนนซ์ของคุณ หากคุณมีการเขียมที่ดีหรือมีธาตรีเพียงมีโชคลาภแล้วก็ถึงระยะที่คุณอย่างเคร่งครัดดูเค้าเงื่อนการลงทุนเลิกให้คุณ บางส่วนของโอกาสการลงทุนที่คุณอย่างเคร่งครัดสามารถตรวจตรามีดังนี้:

มีหลายทำนองที่คุณจะจัดหามาเงินกู้รวมเป็น คุณสามารถได้รับเงินกู้ยืมของรัฐบาลกลาง, แบงค์หรือผู้ให้กู้เอกชน แต่ไม่ว่าสิ่งที่คุณลงคะแนนเสียงที่จะทำเช่นนั้นไม่; การควบรวมการงานจะส่งผลอย่างมากต่อการไป ออกจากวิทยาลัยภายใต้หนี้ของพวกเขา ภูมิปัญญาก็คือว่ามันใช้ครั้งเพียงหนึ่งการสะสางเงินต่อเดือนเพื่อให้คุณสามารถชำระหนี้ของคุณปิดเร็วขึ้นและมีการชำระเงินรายเดือนที่ต่ำกว่าที่คุณคิดได้ตามเป็นประจำเครดิตกำไร การรวมหนี้เงินกู้ผู้เรียนของคุณทำได้ทำมากกว่าเพียงแค่การดึงลงหนี้ระยะยาวของคุณ ที่แท้ก็คือว่าการควบรวมกิจการจะช่วยให้คุณพอกพูนแต้มความน่าเชื่อถือของคุณในระหว่างการกู้ยืมเงิน นี้ในการเปิดจะเอาใจช่วยให้คุณซื้อของรถที่เหนือชั้นกว่าจัดหามาการบ้านที่คุณมุ่งหวังหรือจบลงด้วยบัตรเครดิตอัตราที่ ต่ำกว่า แต่กรรมวิธีที่สามารถเงินกู้รวมหนี้นักเรียนสามารถโปรดให้คุณเพิ่มเครดิตของคุณใช่ไหม พินิจพิเคราะห์บางส่วนของมาตรการที่ใช้โดยสถาบันจัดระดับเครดิตแจกแจงเงินโบนัสสามารถอธิบายเป็นเรื่องทั่วๆ ไปที่ทุกส่วนลด พวกเขาจะบอกว่าถ้าคุณทำให้ชุดของการจ่ายเงินในเวลาที่คุณจะได้รับส่วนลด ปมปัญหาเดียวก็คือว่าในการแวดลดที่คุณจะต้องชำระเงินในเวลาที่เหมาะสมสำหรับการกู้ยืมเงินสืบมา ที่อาจมีได้ถึง 20 ปี ความไม่ทันเวลาในการชำระเงินในวันใดวันหนึ่งในช่วงเวลานั้นและ “ส่วนลด” จะตกหายExciting the Industry of Mankind George Berkeley’s Philosophy of Money (International Archives of the History of Ideas Archives internationales d’histoire des idรฉes) Description

Exciting the Industry of Mankind is the first comprehensive book about George Berkeley’s revolutionary views on money and banking. Berkeley broke the conceptual link between money and metallic substance in The Querist, a work published between 1735 and 1737 in Dublin, consisting entirely of questions. Exciting the Industry of Mankind explains what economic and social forces caused Berkeley to write The Querist in response to a major economic crisis in Ireland.
Exciting the Industry of Mankind falsifies the view that Berkeley has nothing to tell us about our present and future social and economic life. For the `idealism’ Berkeley found in the money form is now becoming a fact of global economic life, when `xenomoney’ and `virtual money’ exchanges begin to dwarf commodity transactions, and the future becomes the dominant temporal dimension of economic activity.
Philosophers, historians, cultural theorists, economists and lovers of Irish history will be interested in this volume.


Tag Exciting the Industry of Mankind George Berkeley’s Philosophy of Money (International Archives of the History of Ideas Archives internationales d’histoire des idรฉes): Exciting the Industry of Mankind George Berkeley’s Philosophy of Money (International Archives of the History of Ideas Archives internationales d’histoire des idรฉes),รีวิว , Reviews , Exciting the Industry of Mankind George Berkeley’s Philosophy of Money (International Archives of the History of Ideas Archives internationales d’histoire des idรฉes)