รีวิว Paper Promises: Debt, Money, and the New World Order
นฤมิตรายรับด้วยทรัพย์สินไม่ได้เป็นเรื่องหมูมากถ้าคุณไม่ได้มีเป้าหมายทางการเงินที่แน่ชัดในที่ แนวทางทางการเงินที่เข้มเเข็งและกระจะแนะนำตัวคุณในการออกเสียงเทคนิคที่เหมาะสมว่าในตอนท้ายจะนำไปสู่​​การเติบใหญ่ในผลได้การลงทุนของคุณ เห็นได้ชัดว่าเงินที่ติดใจเงิน แต่การเขียนไว้ครั้งและโดเมนของการลงเงินมีบทบาทประธานมากPaper Promises: Debt, Money, and the New World Order Description

Longlisted for the 2012 Financial Times and Goldman Sachs Business Book of the Year Award

For the past forty years western economies have splurged on debt. Now, the reality dawns that many debts cannot be repaid. But the oncoming defaults have a time-worn place in our economic history. As with crises in the 1930s and 1970s, governments will fall, currencies will lose their value, and new systems will emerge. Just as Britain set the terms of the international system in the nineteenth century, and America in the twentieth century, a new system will be set by today’s creditors in China and the Middle East. In the process, rich will be pitted against poor, young against old, public sector workers against taxpayers, and one country against another. To understand the origins of this mess and how it will affect the new global economy, Coggan shows us how our attitudes toward debt have changed throughout historyย—and how they may be about to change again.

Tag Paper Promises: Debt, Money, and the New World Order: Paper Promises: Debt, Money, and the New World Order,รีวิว , Review , Paper Promises: Debt, Money, and the New World Order