รีวิว The End Of Influence: What Happens When Other Countries Have the Money
รายการออมทรัพย์ – โดยไกลที่เสถียรที่สุดของเงินลงทุนทั้งแถวและคุณมีเสรีภาพที่จะใช้เงินเมื่อใดก็ตามที่คุณตั้งใจ แบงก์จ่ายค่าตอบแทนเงินฝากออมทรัพย์ของคุณเพราะคุณโปรดให้พวกเขาที่จะใช้เงินของคุณ การลงเงินครั้งนี้เป็นที่ดีพร้อมเพราะว่าผู้ที่มีความพึงพอใจกับตัวเลขเงินที่น่าสนใจขนาดย่อมที่เล่าโดยธนาคาร (ประมาณร้อยละ 1.5) และยังไม่พร้อมที่จะรับการเสี่ยงในการลงทุนเจริญThe End Of Influence: What Happens When Other Countries Have the Money Description

At the end of World War II, the United States had all the money – and all the power. Now, America finds itself cash poor, and to a great extent power follows money. In The End of Influence, renowned economic analysts Stephen S. Cohen and J. Bradford DeLong explore the grave consequences this loss will have for America’s place in the world. America, Cohen and DeLong argue, will no longer be the world’s hyper power. It will no longer wield soft cultural power or dictate a monolithic foreign policy. More damaging, though, is the blow to the world’s ability to innovate economically, financially, and politically. Cohen and DeLong also explore American’s complicated relationship with China, the misunderstood role of sovereign wealth funds, and the return of state-led capitalism. An essential read for anyone interested in how global economics and finance interact with national policy, The End of Influence explains the far-reaching and potentially long-lasting but little-noted consequences of our great fiscal crisis.

Tag The End Of Influence: What Happens When Other Countries Have the Money: The End Of Influence: What Happens When Other Countries Have the Money,แนะนำ , รีวิว , The End Of Influence: What Happens When Other Countries Have the Money