รีวิว The State, the Market and the Euro: Chartalism Versus Metallism in the Theory of Money
กองทุนรวม – คำเฉลยที่สถิรที่สุดที่จะ “ฉันจะถวายเงินกับเงิน” เป็นเงินลงทุนทุนทรัพย์รวมมี เงินสะสมรวมส่งเสริมให้คุณสระว่ายน้ำเงินของคุณกับผู้ลงทุนอื่นที่จะควักกระเป๋าหุ้นของความหลากของ กองกลาง มีผู้บัญชากองทุนรวมที่กระทำเงินลงทุนในใบหุ้นต่างๆ ความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมที่ต่ำการลงทุนในหุ้นเป็นเงินของคุณจะนิดหน่อยไปซื้อความนานัปการของหุ้นเพราะฉะนี้หากหุ้นมีสมรรถนะต่ำแล้วคนอื่น ๆ เสียดุลยภาพ เงินลงทุนเบื้องต้นในกองทุนรวมที่สูงขึ้นและคุณจะฝักใฝ่ที่จะรับภาระค่าใช้สอยเช่น “โหลด” ซึ่งผู้จัดการกองทุนรวมค่าใช้สอยเหตุด้วยการจัดการบ/ชของคุณThe State, the Market and the Euro: Chartalism Versus Metallism in the Theory of Money Description

Is the theory of money that underlies most modern macroeconomics well-grounded? What determines the value of a currency, and how is the state’s power over its currency related to its ability to stabilize prices and employment? Charles Goodhart’s classic paper “The Two Concepts of Money: Implications for the Analysis of Optimal Currency Areas” which first raised these questions is reprinted here, and the distinguished authors expand its line of argument and comment on its central themes. The issues discussed are of fundamental importance in contemporary monetary theory and policy.

Tag The State, the Market and the Euro: Chartalism Versus Metallism in the Theory of Money: The State, the Market and the Euro: Chartalism Versus Metallism in the Theory of Money,รีวิว , Review , The State, the Market and the Euro: Chartalism Versus Metallism in the Theory of Money