รีวิว Too Late to Go Home? A Diasporan African-American Pursues A Pan-African Solution in Ghana.
ก่อเงินรายได้ด้วยเงินไม่ได้เป็นเรื่องหมูมากถ้าคุณไม่ได้มีเป้าหมายทางการเงินที่แน่นอนในสถานที่ ความตั้งใจทางการเงินที่เข้มแข็งและแน่ชัดชี้ทางคุณในการเลือกสรรวิธีพลิกแพลงที่เหมาะสมว่าในผลสุดท้ายจะนำไปสู่​​การเจริญงอกงามในผลประโยชน์การให้ทุนของคุณ เห็นได้ชัดว่าเงินที่ทำให้หลงรักเงิน แต่การบังคับโอกาสและโดเมนของการออกทุนมีบทบาทเอ้มาก

การรวมเงินกู้ของผู้เรียนคือการหลอมของเงินให้สินเชื่อนักศึกษาหลายคนและจะทำเพื่อรัดเข็มขัดเงินในดอกและเพื่อความสบายของการไขปัญหาเงินแทนในหลาย ๆ มีมากมายของสิ่งที่คุณควรหยั่งรู้เกี่ยวกับการควบรวมภารกิจเงินกู้นักเรียนมีและเว็บไซต์นี้จะให้ข่าวคราวที่คุณมุ่งหมายในการปลงใจเช่นเดียวกับสิ่งให้มั่นอกมั่นใจว่าการรวมหนี้เงินกู้นักเรียนจบก่อนที่คุณจะดำเนินงานสำหรับเหตุการณ์เฉพาะของคุณ ในกรณีเป็นส่วนใหญ่ แต่เป็นฐานทางการเงินที่ดีและก้าวไปหน้า Lightening หนี้ของคุณก่อนที่เขาจะได้รับการซื้อแม้จะเป็นทางได้ที่ดี แท้ที่จริงมันอาจจะคลาดเคลื่อนกันในการจ่ายเงินให้ยืมของพวกเขาออกใน 10 ปีหรือ 30 ปีเงินปันผลสามารถชี้แจงเป็นเรื่องเป็นประจำที่ทุกส่วนลด พวกเขาจะบอกว่าถ้าคุณทำให้ชุดของการวางเงินในเวลาที่คุณจะได้รับส่วนลด ปัญหาเดียวก็คือว่าในการบำรุงรักษาลดที่คุณจะต้องชำระเงินในเวลาที่เหมาะสมสำหรับการกู้ยืมเงินต่อมา ที่อาจมีได้ถึง 20 ปี ความล่าช้าในการชำระเงินในวันใดวันหนึ่งในช่วงเวลานั้นและ “ส่วนลด” จะลับ
Too Late to Go Home? A Diasporan African-American Pursues A Pan-African Solution in Ghana. Description


The last 500 years of modern history in the West have witnessed Europeans (whites) wage continuous war and form the USA (United States of America) and European Union, both of which are characterized today by large, global economies of scale.

This same 500-year time period witnessed the East, characterized by China (and Japan), suffer intrusions by the West, but manage to maintain its cultural unity and today create a large, global economy of scale, capable of competing with the West.

The book Too Late to Go Home? addresses what the last 500 years of modern history have reaped in Ghana (and black Africa) from the point of view of a historically-conscious, African-centric African-American, who has returned home to the Continent to live.His story critically describes a warm, mostly-accepting, culturally cohesive people (i.e., the masses) who willingly suffer a grossly inadequate infrastructure, educational system, and ruling political class.

Despite an apparent abundance of natural resources (dams, gold, oil, etc.) and a glorious pre-colonial history, Too Late to Go Home? describes a so-called developing Ghana (and black Africa) that looks poised to function as a second-class society in-perpetuity, unless an updated, Nkrumah-like, Pan-African vision is adopted by its leaders (politicians, academicians, ministers, tribal leaders) to transform the society.

Too Late to Go Home? is a scholarly, but “no holds barred,” look at Ghana’s (and black Africa’s) glaring problems, but it presents a solution in the form of a Pan-African, economic model and equation that could be used to uplift the entire country, instead of just the ruling classes.Depending on the clock (paradigm) one uses, time is running out, if it hasn’t run out already!Tag Too Late to Go Home? A Diasporan African-American Pursues A Pan-African Solution in Ghana.: Too Late to Go Home? A Diasporan African-American Pursues A Pan-African Solution in Ghana.,Review , เรื่อง , Too Late to Go Home? A Diasporan African-American Pursues A Pan-African Solution in Ghana.