รีวิว Understanding the Euro
บัตรเงินฝาก – หากคุณประสงค์ที่จะมันส์ตำแหน่งที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินของคุณแล้วคุณศักยลงทุนเงินของคุณในตั๋วเงินออม เงินที่จะต้องมีการให้ทุนในช่วงใดเวลาหนึ่ง แต่ตำแหน่งดอกเบี้ยที่สูงขึ้นอย่างเห็นชัด ซีดีการลงทุนมีการเสี่ยงต่ำและนักลงทุนจะต้องไหว้วานขั้นต่ำ $ 500 เพื่อเปิดรับประกันบัญชีเงินฝาก ผู้ลงทุนจะถูกสั่งสอนถ้าพวกเขาเบิกเงินก่อนสิ้นล็อคในงวดUnderstanding the Euro Description

Here’s everything business professionals need to know about Europe’s new monetary unit. As the euro is phased in from 1999 to 2002, it will make Europe the world’s largest economic bloc, creating vast changes in all areas from finance to marketing. This guide concisely explains the euro in the context of global commerce. It features a Foreword by John Taylor, former economic adviser to Presidents Bush and Clinton; useful Q&As and chapter summaries; a glossary of euro terminology; and key strategists’ views of how the euro will affect businesses and investments worldwide.

Tag Understanding the Euro: Understanding the Euro,รีวิว , Review , Understanding the Euro