เรื่อง A TREATISE OF THE WEALTH OF NATIONS: Appendix
บ/ชออมทรัพย์ – โดยไกลที่เสถียรที่สุดของเงินให้ทุนตลอดและคุณมีเสรีภาพที่จะใช้เงินเมื่อใดก็ตามที่คุณพึงปรารถนา แบงก์จ่ายดอกเงินฝากออมทรัพย์ของคุณก็เพราะว่าคุณช่วยเหลือให้พวกเขาที่จะใช้เงินของคุณ การให้ทุนครั้งนี้เป็นที่สมบูรณ์แบบเพื่อผู้ที่มีความพึงใจกับปริมาณเงินที่น่าสนใจขนาดเล็กที่อธิบายโดยธนาคาร (หมายร้อยละ 1.5) และยังไม่พร้อมที่จะรับการเสี่ยงในการลงทุนเจริญA TREATISE OF THE WEALTH OF NATIONS: Appendix Description

ABSTRACT/ Copyright 2011 by Author: Dr. Michael Patrick Amos.All Rights Reserved.

The focus of the present analysis is full-employment of unskilled-labor.Because according to U.S. Department of labor statistics 75% of U.S. Population is unemployed or “employed” in “Black Markets”(employment population ratio is 58% for ages 16 and over in Jan. 2011). Such high levels of unemployment are the causes of inner city violence and can lead to a new type of terrorism in our firms.I consider it a most worthwhile, theoretical discussion to be put to test in Non-Walrasian macroeconometric models of the U.S. Economy.Section A.1.1. Presents the model and discusses in details the conditions under which a small open economy (or a large open economy) can fully employ its population .

Tag A TREATISE OF THE WEALTH OF NATIONS: Appendix: A TREATISE OF THE WEALTH OF NATIONS: Appendix,แนะนำ , รีวิว , A TREATISE OF THE WEALTH OF NATIONS: Appendix