เรื่อง Currency Wars: The Making of the Next Global Crisis
สินเชื่อรวม – ข่าวคราว มันเป็นไปได้มากว่าถ้าคุณไปที่มหาวิทยาลัยมีความเอนเอียงที่จะอยู่กับชนิดของหนี้เงินกู้ยืม นักเรียนบางส่วน ในแต่ละปียืมนี้เป็นเงินกู้ใหม่และไม่ซ้ำกันที่จะช่วยจ่ายสำหรับค่าเรียนและค่าครองชีพของคุณ เมื่อทุกสิ่งได้ถูกพูดและทำ แต่หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดที่จะอดออมเงินผ่านการควบรวมกิจจานุกิจกู้ยืมเพื่อการเรียน ในการรวมเงินกู้เด็กนักเรียนคุณได้รับเงินกู้ชำระเงินถ้วนผลกำไรจากการควบรวมกิจการค้าของหนี้เงินกู้นักเรียนอื่นในขณะที่ยังอยู่ในวิทยาคารคือการที่คุณสามารถเบี่ยงบ่ายการเพิ่มขึ้นของใด ๆ ที่อยู่ในการฝักใฝ่ ในเดือนกรกฎาคมปี 2006 อัตราค่าตอบแทนสำหรับเงินให้สินเชื่อผู้เรียนแห่งชาติขยายอย่างรวดเร็ว ไม่มีอะไรที่ดูแลรักษาไม่ให้ชนิดของทัวร์ที่เกิดขึ้นอีกครั้งเป็น ไม่ช้าก็เร็วหนี้ของคุณอยู่ในงบการเงินรวมและใส่กลอนเหยื่อโอกาสน้อยของอัตราที่ปุ๊บปั๊บของการเพิ่มกระบวนการที่จะได้รับการติดในบวกก็คือเมื่อคุณได้รับข้อเสนอแนะของทั้งหมดในอาคารหนึ่ง ในเงินให้กู้ยืมนี้ หุ้นส่วน มีการใช้เวลาในทุกหนี้รวมทั้งบัตรเครดิตสินเชื่อรถและหนี้อื่น ๆ ที่คุณมี เป็นที่ดึงดูดให้มีทุกสิ่งที่ห่อเป็นเงินกู้หนึ่ง แต่จะสูญเสียความสามารถในการเลื่อนเทือกเถาเหล่ากอหรือนักเรียนของเงินให้สินเชื่อ เงินกู้ยืมดังกล่าวจะไม่ได้รับการรักษาเป็นเงินกู้นักเรียน

Currency Wars: The Making of the Next Global Crisis Description

In 1971, President Nixon imposed national price controls and took theUnited States off the gold standard, an extreme measure intended to endan ongoing currency war that had destroyed faith in the U.S. dollar.Today we are engaged in a new currency war, and this time theconsequences will be far worse than those that confronted Nixon. Currency wars are one of the most destructive and feared outcomes ininternational economics. At best, they offer the sorry spectacle ofcountries’ stealing growth from their trading partners. At worst, theydegenerate into sequential bouts of inflation, recession, retaliation,and sometimes actual violence. Left unchecked, the next currency warcould lead to a crisis worse than the panic of 2008.Currency wars have happened before-twice in the last century alone-andthey always end badly. Time and again, paper currencies have collapsed,assets have been frozen, gold has been confiscated, and capital controlshave been imposed. And the next crash is overdue. Recent headlines aboutthe debasement of the dollar, bailouts in Greece and Ireland, and Chinesecurrency manipulation are all indicators of the growing conflict.As James Rickards argues in Currency Wars, this is more thanjust a concern for economists and investors. The United States is facingserious threats to its national security, from clandestine gold purchasesby China to the hidden agendas of sovereign wealth funds. Greater thanany single threat is the very real danger of the collapse of the dollaritself.Baffling to many observers is the rank failure of economists toforesee or prevent the economic catastrophes of recent years. Not onlyhave their theories failed to prevent calamity, they are making thecurrency wars worse. The U. S. Federal Reserve has engaged in thegreatest gamble in the history of finance, a sustained effort tostimulate the economy by printing money on a trillion-dollar scale. Itssolutions present hidden new dangers while resolving none of the currentdilemmas.While the outcome of the new currency war is not yet certain, someversion of the worst-case scenario is almost inevitable if U.S. and worldeconomic leaders fail to learn from the mistakes of their predecessors.Rickards untangles the web of failed paradigms, wishful thinking, andarrogance driving current public policy and points the way toward a moreinformed and effective course of action.บ/ชออมทรัพย์ – โดยไกลที่สถิรที่สุดของเงินให้ทุนทุกสิ่งและคุณมีเสรีภาพที่จะใช้เงินเมื่อใดก็ตามที่คุณละโมบ แบงค์จ่ายดอกเงินฝากออมทรัพย์ของคุณเนื่องจากคุณเอาใจช่วยให้พวกเขาที่จะใช้เงินของคุณ การลงทุนครั้งนี้เป็นที่สมบูรณ์ด้วยว่าผู้ที่มีความชอบใจกับปริมาณเงินที่น่าสนใจขนาดเล็กที่ชี้แจงโดยธนาคาร (เกือบร้อยละ 1.5) และยังไม่พร้อมที่จะรับความเสี่ยงในการลงทุนเติบโต


Tag Currency Wars: The Making of the Next Global Crisis: Currency Wars: The Making of the Next Global Crisis,รีวิว , Reviews , Currency Wars: The Making of the Next Global Crisis