เรื่อง Do we need a new Bretton Woods Conference?: Critical discussion about the need of the global banking and trading system for a new Bretton Woods Conference
กองทุนรวม – วิสัชนาที่เสถียรที่สุดที่จะ “ฉันจะอุดหนุนเงินกับเงิน” เป็นเงินลงทุนเงินสะสมรวมมี เงินทุนรวมเปิดทางให้คุณสระว่ายน้ำเงินของคุณกับนักลงทุนอื่นที่จะควักกระเป๋าหุ้นของความหลากหลายของ กงสี มีผู้จัดการกองทุนรวมที่จัดแจงเงินลงทุนในหุ้นต่างๆ การเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมที่ต่ำต้อยการลงทุนในหุ้นเป็นเงินของคุณจะกระจายไปซื้อความต่างๆ นาๆของหุ้นดังนี้หากหุ้นมีศักยภาพต่ำแล้วคนอื่น ๆ สูญเสียดุลภาค เงินลงทุนแรกในกองทุนรวมที่สูงขึ้นและคุณจะสัมพันธ์ที่จะแบกภาระค่าใช้สอยเช่น “โหลด” ซึ่งผู้สั่งการกองทุนรวมค่าใช้สอยด้วยการบริหารสมุดบัญชีของคุณ

การรวมเงินกู้ยืมของเด็กนักเรียนเป็นปริศนาให้นักศึกษาจำนวนมากและบัณฑิต ข้อพิสูจน์ก็คือ แต่เงินกู้รวมเป็นได้ช่วยให้คุณอดออมเงินมาก ยิ่งไปกว่านี้ คุณสามารถปฏิรูปหนี้ของคุณได้เร็วขึ้นเพื่อให้วิทยาลัยปีของคุณจะไม่ไล่คุณในปีที่ปลดเกษียณของคุณ สิ่งที่เยียวยาการรวมเงินกู้ยืมให้เด็กนักเรียนผลดีจากการควบรวมกิจการค้าของหนี้เงินกู้นักเรียนอื่นในขณะที่ยังอยู่ในโรงเรียนคือการที่คุณสามารถหลีกหนีการเพิ่มขึ้นของใด ๆ ที่อยู่ในความเอาใจใส่ ในเดือนกรกฎาคมปี 2006 อัตราค่าตอบแทนสำหรับเงินให้สินเชื่อผู้เรียนแห่งชาติเพิ่มอย่างรวดเร็ว ไม่มีอะไรที่ปกป้องรักษาไม่ให้ชนิดของทัวร์ที่เกิดขึ้นอีกครั้งเป็น ไม่ช้าก็เร็วหนี้ของคุณอยู่ในงบการเงินรวมและใส่กลอนเหยื่อหนทางน้อยของอัตราที่ทันทีของการงอกงามเงินปันผลสามารถมุ่งเสนอเป็นเรื่องธรรมชาติที่ทุกส่วนลด พวกเขาจะบอกว่าถ้าคุณทำให้ชุดของการวางเงินในเวลาที่คุณจะได้รับส่วนลด อุปสรรคเดียวก็คือว่าในการบำรุงรักษาลดที่คุณจะต้องชำระเงินในเวลาที่เหมาะสมสำหรับการกู้ยืมเงินแล้ว ที่อาจมีได้ถึง 20 ปี ความไม่ทันเวลาในการชำระเงินในวันใดวันหนึ่งในช่วงเวลานั้นและ “ส่วนลด” จะจากไป
Do we need a new Bretton Woods Conference?: Critical discussion about the need of the global banking and trading system for a new Bretton Woods Conference Description


In context of the latest global financial crisis, more and more leading decision-makers call for a second Bretton Woods Conference to achieve a sustainable solution to the problems occurring with the crisis. This essay picks up this discussion by analysing the historical background of the Bretton Woods Conference and its outcomes. In addition, the developments of the three main international institutions resulting from this conference get addressed. Furthermore, the current global political situation and the developments of the global financial crisis get analysed in order to indicate the obstacles of a second Bretton Woods Conference. The essay finally closes with the conclusion of whether or not a second Bretton Woods Conference is likely to provide a solution to the global financial crisis.Tag Do we need a new Bretton Woods Conference?: Critical discussion about the need of the global banking and trading system for a new Bretton Woods Conference: Do we need a new Bretton Woods Conference?: Critical discussion about the need of the global banking and trading system for a new Bretton Woods Conference,แนะนำ , Reviews , Do we need a new Bretton Woods Conference?: Critical discussion about the need of the global banking and trading system for a new Bretton Woods Conference