เรื่อง Investing in Emerging Markets: The Rules of the Game
การรวมเงินกู้ยืมของนักศึกษาเป็นปัญหาให้ผู้เรียนจำนวนมากและบัณฑิต ความเป็นจริงก็คือ แต่เงินกู้รวมเชี่ยวชาญช่วยให้คุณมัธยัสถ์เงินมาก ยิ่งไปกว่านี้ คุณสามารถล้างหนี้ของคุณได้เร็วขึ้นเพื่อให้วิทยาลัยปีของคุณจะไม่ไล่คุณในปีที่เกษียณของคุณ สิ่งที่บรรเทาการรวมเงินกู้ยืมให้นักศึกษาทวิคุณจะมีการชำระล้างเงินที่ต่ำหลังจากที่คุณได้รวมเงินให้สินเชื่อของนักเรียน เมื่อจำนวนขององค์กรการสาธยายคะแนนเครดิตของคุณที่พวกเขากำลังแลหาที่ชำระเงินรายเดือนขั้นต่ำ รับช่วง จะต้องปฏิรูปเงินหลายต่อเดือนเพราะนักศึกษากู้ยืมของคุณคุณต้องชำระเงินที่ต่ำกว่าผลรวมของการชำระเงินของอายุที่ ใหม่รวมจะช่วยให้คะแนนของคุณรู้ว่าสิ่งที่คุณหาได้เมื่อมันมาถึงสินทรัพย์ให้สินเชื่อรวม มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะรู้จักดีกับสิ่งที่พวกเขาจะได้สิทธิตามพระราชบัญญัติการหาความรู้ระดับอุดมศึกษา มีข้อดีบางสิ่งสำหรับผู้เรียนเงินกู้ของรัฐบาลกลางและรวมมัน โปรดทราบว่าผู้ให้กู้จำนวนมากมีข้อดีที่การควบรวมกิจการวิเศษเหล่านี้ที่จะให้ไป พวกเขาเป็นในความเป็นจริงมีที่จะทำ พิจารณาบางส่วนที่พบออกจะตาย

Investing in Emerging Markets: The Rules of the Game Description

You see it in every business paper or magazine. You hear it on every financial talk show. You are deluged with “facts” presented as certainty: China will be the number one economy. The BRIC countries (Brazil, Russia, India, China) will continue to outstrip the developed world in growth for decades to come. Emerging markets are therefore a sure bet for making money and should be part of every portfolio. But is it true? Emerging markets undoubtedly present one of the most exciting investment opportunities that has occurred over the last twenty years. But so was the U.S. housing marketโ€•if you knew when to get in and get out. Emerging markets are no different. To understand them you have to understand that they are different. You have to understand that you are not on Wall Street anymore. Different rules apply. And there are not only vast differences between developed and emerging markets, but vast differences among emerging markets themselves. The opportunities and risks are substantial and vary enormously between countries. Investing in Emerging Markets will help the retail investor, the more sophisticated money manager, and the prospective international businessperson to get beyond the hype, the marketing, and the dreams to understand the real risks and to take advantage of the real opportunities. This book:

  • Provides an overview of the emerging markets prime for investing
  • Outlines the snares awaiting the unwary
  • Guides novice investors and professionals alike
  • Shows how to make money by carefully selecting markets for investmentบัญชีออมทรัพย์ – โดยไกลที่หนักแน่นที่สุดของเงินลงเงินทั้งแถวและคุณมีเสรีที่จะใช้เงินเมื่อใดก็ตามที่คุณประสงค์ แบงก์จ่ายค่าตอบแทนเงินฝากออมทรัพย์ของคุณเพราะว่าคุณช่วยให้พวกเขาที่จะใช้เงินของคุณ การลงเงินครั้งนี้เป็นที่สมบูรณ์เพราะว่าผู้ที่มีความสมใจกับตัวเลขเงินที่น่าสนใจขนาดย่อมที่มุ่งเสนอโดยธนาคาร (โดยประมาณร้อยละ 1.5) และยังไม่พร้อมที่จะรับการเสี่ยงในการลงทุนทวีคูณ


Product Tag Investing in Emerging Markets: The Rules of the Game: Investing in Emerging Markets: The Rules of the Game,Reviews , Review , Investing in Emerging Markets: The Rules of the Game