เรื่อง LONDON INTERBANK OFFERED RATE “SCANDAL” IN PERIODICITY 2006-2012, Volume 10
กองทุนรวม – วิสัชนาที่พ้นภัยที่สุดที่จะ “ฉันจะสละให้เงินกับเงิน” เป็นเงินลงทุนเงินทุนรวมมี กองทุนรวมมอบโอกาสให้คุณสระว่ายน้ำเงินของคุณกับนักลงทุนอื่นที่จะจับจ่ายใช้สอยหุ้นของความหลากหลายของ บริษัท มีผู้จัดการกองทุนรวมที่สั่งการเงินลงทุนในใบหุ้นต่างๆ ความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมที่ต่ำการลงทุนในหุ้นเป็นเงินของคุณจะปรับไปซื้อความมากมายของหุ้นเพราะฉะนี้หากหุ้นมีศักยภาพต่ำแล้วคนอื่น ๆ สูญเสียความเสมอภาค เงินลงทุนแรกในกองทุนรวมที่สูงขึ้นและคุณจะใฝ่ใจที่จะแบกภาระค่าครองชีพเช่น “โหลด” ซึ่งผู้บัญชากองทุนรวมค่าจับจ่ายใช้สอยเนื่องด้วยการดำเนินการบัญชีของคุณLONDON INTERBANK OFFERED RATE “SCANDAL” IN PERIODICITY 2006-2012, Volume 10 Description

Copyright © 2012 by Author: Prof. Dr. Michael Patrick Amos. All Rights Reserved.
Present book, here and henceforth Amos(2012-E or 2012-F), first published in 2012, is Volume 10, in a Series of Advanced Scholarly Monographs Authored by Prof. Dr. Michael Patrick Amos, intended to introduce Amos’ Highly Praised New Paradigm in International Financial Markets Analytics, and Pure-Mathematical Econophysics, to various areas of research interest in International Macroeconomics, Exampled by LIBOR in Periodicity 2006-2012. Primary Objective of all our Nations is First obtainment of Peace.

#1 RANK: AMAZON BEST SELLERS best in International Economcs. (KindleTM Free e-Books)
13 September 2012-14 September 2012,
20 September 2012-21 September 2012,
& 10 October 2012-12 October 2012.

Tag LONDON INTERBANK OFFERED RATE “SCANDAL” IN PERIODICITY 2006-2012, Volume 10: LONDON INTERBANK OFFERED RATE “SCANDAL” IN PERIODICITY 2006-2012, Volume 10,แนะนำ , Reviews , LONDON INTERBANK OFFERED RATE “SCANDAL” IN PERIODICITY 2006-2012, Volume 10