เรื่อง The Death of Money: The Coming Collapse of the International Monetary System
การลงทุนมาพร้อมกับปากเหยี่ยวปากกาของตนเองและถ้าคุณพร้อมที่จะรับความเสี่ยงนั้นมีไหนอย่างที่สามารถให้คุณห่างไกลจากการลุวัตถุประสงค์ทางไฟแนนซ์ของคุณ หากคุณมีการถนอมที่ดีหรือมีธาตรีเพียงมีโชคลาภแล้วก็ถึงหนที่คุณอย่างจริงๆดูลาดเลาการลงทุนอ้าให้คุณ บางส่วนของช่องทางการลงทุนที่คุณอย่างตั้งใจสามารถตรวจงานมีดังนี้:


The Death of Money: The Coming Collapse of the International Monetary System Description

“The next financial collapse will resemble nothing in history. . . . Deciding upon the best course to follow will require comprehending a minefield of risks, while poised at a crossroads, pondering the death of the dollar.”
The international monetary system has collapsed three times in the past hundred years, in 1914, 1939, and 1971. Each collapse was followed by a period of tumult: war, civil unrest, or significant damage to the stability of the global economy. Now James Rickards, the acclaimed author of Currency Wars, shows why another collapse is rapidly approaching—and why this time, nothing less than the institution of money itself is at risk.
The American dollar has been the global reserve currency since the end of the Second World War. If the dollar fails, the entire international monetary system will fail with it. No other currency has the deep, liquid pools of assets needed to do the job.
Optimists have always said, in essence, that there’s nothing to worry about—that confidence in the dollar will never truly be shaken, no matter how high our national debt or how dysfunctional our government. But in the last few years, the risks have become too big to ignore. While Washington is gridlocked and unable to make progress on our long-term problems, our biggest economic competitors—China, Russia, and the oilproducing nations of the Middle East—are doing everything possible to end U.S. monetary hegemony. The potential results: Financial warfare. Deflation. Hyperinflation. Market collapse. Chaos.
Rickards offers a bracing analysis of these and other threats to the dollar. The fundamental problem is that money and wealth have become more and more detached. Money is transitory and ephemeral, and it may soon be worthless if central bankers and politicians continue on their current path. But true wealth is permanent and tangible, and it has real value worldwide.

The author shows how everyday citizens who save and invest have become guinea pigs in the central bankers’ laboratory. The world’s major financial players—national governments, big banks, multilateral institutions—will always muddle through by patching together new rules of the
game. The real victims of the next crisis will be small investors who assumed that what worked for decades will keep working.
Fortunately, it’s not too late to prepare for the coming death of money. Rickards explains the power of converting unreliable money into real wealth: gold, land, fine art, and other long-term stores of value. As he writes: “The coming collapse of the dollar and the international monetary system is entirely foreseeable. . . . Only nations and individuals who make provision today will survive the maelstrom to come.”

การรวมเงินกู้ยืมของนักศึกษาเป็นปัญหาให้นิสิตปริมาณมากและบัณฑิต ที่จริงก็คือ แต่เงินกู้รวมเก่งช่วยให้คุณเขม็ดแขม่เงินมาก ยิ่งไปกว่านี้ คุณสามารถซักล้างหนี้ของคุณได้เร็วขึ้นเพื่อให้มหาวิทยาลัยปีของคุณจะไม่ไล่คุณในปีที่ปลดเกษียณของคุณ สิ่งที่ส่างการรวมเงินกู้ยืมให้ผู้เรียนการเริ่มต้นต่อไปเปิดเปิงสมุดบัญชีที่มีคะแนนต่ำสุดจะอยู่ปกติ ตลอดชีวิตของนักศึกษาของเขาซึ่งจะจัดเรียงขึ้นจนถึงวันที่ 8 เงินให้กู้ยืมแก่จ่ายสำหรับการศึกษาของเขาทั้งหลาย แต่ละเหล่านี้จะบอกเป็นบัญ​​ชีที่แยกต่างหากมีการจ่ายดอกเบี้ยของตัวเองและต้นเงิน โดยรวมคุณปิดสมุดบัญชีไปหนึ่งบัญชี ดังนั้นแทนที่จะ 8 บัญชีเปิดคุณมีหนึ่ง อำนาจอันชอบธรรมนี้จะไม่ช่วยให้คุณมีคุณวุฒิเงินโบนัสสามารถนำเสนอเป็นเรื่องทั่วๆ ไปที่ทุกส่วนลด พวกเขาจะบอกว่าถ้าคุณทำให้ชุดของการวางเงินในเวลาที่คุณจะได้รับส่วนลด คำถามเดียวก็คือว่าในการป้องกันลดที่คุณจะต้องชำระเงินในเวลาที่เหมาะสมสำหรับการกู้ยืมเงินต่อมา ที่อาจมีได้ถึง 20 ปี ความสายในการชำระเงินในวันใดวันหนึ่งในช่วงเวลานั้นและ “ส่วนลด” จะสูญTag The Death of Money: The Coming Collapse of the International Monetary System: The Death of Money: The Coming Collapse of the International Monetary System,เรื่อง , แนะนำ , The Death of Money: The Coming Collapse of the International Monetary System