แนะนำ Comparative Advantage, Specialization, & Trade (MBA Buster)
กองทุนรวม – คำตอบที่ปลอดภัยที่สุดที่จะ “ฉันจะแยกออกเงินกับเงิน” เป็นเงินลงทุนทุนเดิมรวมมี กองทุนรวมเอื้ออำนวยให้คุณสระว่ายน้ำเงินของคุณกับผู้ลงทุนอื่นที่จะควักกระเป๋าหุ้นของความหลากของ หุ้นส่วน มีผู้บัญชากองทุนรวมที่เตรียมการเงินลงทุนในใบหุ้นต่างๆ ความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมที่ต่ำการลงทุนในหุ้นเป็นเงินของคุณจะแทรกไปซื้อความนานัปการของหุ้นด้วยเหตุนั้นหากหุ้นมีอำนาจต่ำแล้วคนอื่น ๆ สูญเสียดุลภาค เงินลงทุนเบื้องต้นในกองทุนรวมที่สูงขึ้นและคุณจะฝักใฝ่ที่จะรับภาระค่าครองชีพเช่น “โหลด” ซึ่งผู้จัดการกองทุนรวมค่าจับจ่ายด้วยการจัดการบ/ชของคุณComparative Advantage, Specialization, & Trade (MBA Buster) Description

What’s the difference between cutting your own lawn and an NFL star re-doing his own kitchen?

It turns out–not all that much.Both involve someone NOT specializing and trading a good or service for which they have a comparative advantage.

Assuming you’ve already read Opportunity Cost, pick up this fine, fine book and learn about how comparative advantage makes work–and life–more efficient.

This book is part of the MBA Buster series.Whether you’re getting your MBA from a university or have decided to go it alone, the MBA Buster series will:break a concept down into layman’s terms, explain what you need to know for a test, and demonstrate how to apply the concept to the real world.

Brevitext books aren’t like normal textbooks. Not in the slightest.

Normal textbooks are written by tenured university professors who have long forgotten how to relate to new students.Quantity, not quality, is the name of the game, and after spending hundreds of dollars on thousands of pages of awkwardly-written material, readers find themselves overwhelmed and confused.

Brevitext books, on the other hand, are written by fellow students who have recently mastered the concepts and are now applying them to the real world. They are concise, easy-to-understand, and light-hearted.Oh, and they only cost a few bucks.

For more information, visit www.brevitext.com.

Tag Comparative Advantage, Specialization, & Trade (MBA Buster): Comparative Advantage, Specialization, & Trade (MBA Buster),Review , แนะนำ , Comparative Advantage, Specialization, & Trade (MBA Buster)