แนะนำ Europe after the Minotaur: Greece and the Future of the Global Economy
การลงทุนมาพร้อมทั้งกับอันตรายของตนเองและถ้าคุณพร้อมที่จะรับความเสี่ยงนั้นมีอย่างไรอย่างที่สามารถให้คุณห่างไกลจากการถึงน้ำบ่อหน้าทางการคลังของคุณ หากคุณมีการประหยัดที่ดีหรือมีไร่เพียงมีโชคลาภแล้วก็ถึงฤกษ์ที่คุณอย่างเป็นล่ำเป็นสันดูแนวทางการลงทุนถลกให้คุณ บางส่วนของหนทางการลงทุนที่คุณอย่างเอาเป็นเอาตายสามารถค้นหามีดังนี้:

แม้จะมีสิ่งที่หลายคนเลื่อมใสว่าการรวมเงินกู้ผู้เรียนไม่ต้องต้องรอจนกว่าหลังจากที่พิทยาลัย ในความเป็นจริงมีค่ามากมายที่ได้รับการสืบทอดในขณะที่คุณยังมีอยู่ในโรงเรียน รวมเงินให้สินเชื่อนักเรียนขณะที่อยู่ในวิทยาคารสามารถลดราคาหนี้ก่อนที่คุณจะเริ่มทำในการชำระหนี้ ว่า แต่เป็นเพียงแหล่งกำเนิดคุณค่าจากการควบรวมธุรกิจการค้าของหนี้เงินกู้นักเรียนอื่นในขณะที่ยังอยู่ในพิทยาคารคือการที่คุณสามารถเลี่ยงการเพิ่มขึ้นของใด ๆ ที่อยู่ในการฝักใฝ่ ในเดือนกรกฎาคมปี 2006 อัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินให้สินเชื่อผู้เรียนแห่งชาติเพิ่มพูนอย่างรวดเร็ว ไม่มีอะไรที่ปกปักรักษาไม่ให้ชนิดของทัวร์ที่เกิดขึ้นอีกครั้งเป็น ไม่ช้าก็เร็วหนี้ของคุณอยู่ในงบการเงินรวมและล็อคเหยื่อเวลาน้อยของอัตราที่ทันใดนั้นของการเพิ่มขึ้นเป็นจุดท้ายที่ต้องถี่ถ้วนกับการกลับกันที่อยู่อีเมลของคุณหรือขนย้าย หนึ่งหรือสองอักขระผิดหรือเลว, แนวที่ไม่ถูกต้องของอีเมลและผู้ให้กู้สามารถทำให้คุณให้ในราคา คุณอาจสูญเสียส่วนลดหรือจ่ายค่ามากเกินไป อย่างนั้นจึงไม่รู้ของ บริษัท ใด ๆ ที่มีอย่างเฉียบขาดเพื่อปฏิบัติการร่วมกับคุณผ่านทางอีเมล์
Europe after the Minotaur: Greece and the Future of the Global Economy Description


Syriza’s victory in the Greek general election in January 2015 is a truly historic and profound event – the first government of the radical left in Europe since World War Two. In this short ebook, extracted from the updated edition of The Global Minotaur, Yanis Varoufakis, the new finance minister of Greece and a Syriza MP, outlines his economic and political thinking and how he believes Europe can move beyond cuts and austerity. Varoufakis shows how today’s crisis in Europe is one inevitable symptom of a global ‘system’ which is now as unsustainable as it is imbalanced. With powerful clarity and conviction, he lays out the options available to us for reintroducing reason into a highly irrational global economic order.This is a unique insight into the thinking of a key figure in the Syriza government, who is set to become a hugely influential figure in European politics.Product Tag Europe after the Minotaur: Greece and the Future of the Global Economy: Europe after the Minotaur: Greece and the Future of the Global Economy,Review , แนะนำ , Europe after the Minotaur: Greece and the Future of the Global Economy