Review Freedom For Sale: How We Made Money and Lost Our Liberty
การควบรวมกิจการเงินกู้นักเรียน ปัจจุบันนี้ มันเป็นเท็จจริงว่าเกือบครึ่งของผู้เรียนทุกคนเรียนจบที่มีระดับของหนี้เงินกู้เด็กนักเรียน หนี้เฉลี่ยของ $ 20,000 เน้นไปที่ นั่นหมายถึงมวลมนุษย์ทั้งหมดของคนเด็กวัยรุ่นที่มีหนี้ที่ถึงลูกถึงคนและการเรียนเกี่ยวกับวิธีการจัดการกับมัน ส่วนใหญ่ไม่ทราบ แต่ความจริงก็คือว่าหลายนักเรียนเหล่านี้จะได้พบกับการรวมเงินให้กู้ยืมและที่พิทยาคารเป็นจุดท้ายที่สังคายนาหนี้ของคุณจะปันส่วนเครดิต เมื่อคะแนนของคุณจะคิดการมุ่งเสนอของชี้แจงที่มี กงสี พิจารณาหนี้ของคุณในการทดสอบเมื่อเทียบกับเครดิตที่มีวงเงินที่ใช้ เมื่อคุณมีหน่วยกิตเพิ่มมี แต่ใช้งานน้อย (เช่นเมื่อคุณรวมหนี้เงินกู้นักศึกษา) หลังจากกรณีที่มีแต้มที่สูงขึ้น ด้วยเหตุนั้นถ้าไม่มีสาเหตุอย่างอื่นให้พินิจที่จะช่วยให้การรวมคะแนนเครดิตของคุณเงินพิเศษสามารถเล่าเป็นเรื่องธรรมชาติที่ทุกส่วนลด พวกเขาจะบอกว่าถ้าคุณทำให้ชุดของการชำระเงินในเวลาที่คุณจะได้รับส่วนลด ปมปัญหาเดียวก็คือว่าในการบำบัดลดที่คุณจะต้องชำระเงินในเวลาที่เหมาะสมสำหรับการกู้ยืมเงินแล้ว ที่อาจมีได้ถึง 20 ปี ความโอ้เอ้ในการชำระเงินในวันใดวันหนึ่งในช่วงเวลานั้นและ “ส่วนลด” จะลบเลือน

Freedom For Sale: How We Made Money and Lost Our Liberty Description

Why do so many people around the world appear willing to give up freedoms in return for security or prosperity? For the past 60 years it had been assumed that capitalism was intertwined with liberal democracy. But what happens when both are undermined? Governments globally have drawn up a new pact with their peoples: repression is confined to the few who openly challenge the status quo. The rest of the population can enjoy freedom to live more or less as they wish, and to make and spend their money. This is the difference between public freedoms and private freedoms. We choose different freedoms we are prepared to cede. We all do it. Freedom for Sale will set a new agenda. It will crucially ask why so many intelligent and ambitious citizens around the world seemed prepared to sacrifice freedom of the press and freedom of speech in their quest for wealth.การลงทุนมากับกับผลร้ายของตนเองและถ้าคุณพร้อมที่จะรับการเสี่ยงนั้นมีสิ่งไรอย่างที่สามารถให้คุณไกลหูไกลตาจากการลุเจตนาทางการคลังของคุณ หากคุณมีการกระเหม็ดกระเหมียดที่ดีหรือมีแผ่นดินเพียงมีโชคลาภแล้วก็ถึงเพลาที่คุณอย่างแท้จริงดูแนวทางการลงทุนยกขึ้นให้คุณ บางส่วนของช่องทางการลงทุนที่คุณอย่างตั้งใจสามารถตรวจหามีดังนี้:


Tag Freedom For Sale: How We Made Money and Lost Our Liberty: Freedom For Sale: How We Made Money and Lost Our Liberty,Reviews , เรื่อง , Freedom For Sale: How We Made Money and Lost Our Liberty