Review Re-Engineering the Dollar: Multilateral Stage One (The Economic Transition Papers Book 1)
กองทุนรวม – คำเฉลยที่ปลอดภัยที่สุดที่จะ “ฉันจะยกให้เงินกับเงิน” เป็นเงินลงทุนเงินสะสมรวมมี กองทุนรวมเอื้ออำนวยให้คุณสระน้ำเงินของคุณกับผู้ลงทุนอื่นที่จะจ่ายหุ้นของความหลากของ บริษัท มีผู้จัดการกองทุนรวมที่ทำเงินลงทุนในใบหุ้นต่างๆ ความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมที่ลดลงการลงทุนในหุ้นเป็นเงินของคุณจะแบ่งไปซื้อความมากหน้าหลายตาของหุ้นโดยเหตุนั้นหากหุ้นมีพลังต่ำแล้วคนอื่น ๆ สูญเสียความเท่าเทียม เงินลงทุนเริ่มต้นในกองทุนรวมที่สูงขึ้นและคุณจะรักใคร่ที่จะรับภาระโสหุ้ยเช่น “โหลด” ซึ่งผู้จัดการกองทุนรวมค่าจับจ่ายด้วยว่าการบริหารทะเบียนของคุณ

Re-Engineering the Dollar: Multilateral Stage One (The Economic Transition Papers Book 1) Description

Since 1944 the currency of the United States has been used as the primary reserve asset in the international monetary system.The use of a single domestic currency such as the USD as the global reserve currency has caused large systemic imbalances in the global financial framework.These imbalances have led many to believe that the dollar is faced with an imminent collapse and hyper-inflation. This first installment to The Economic Transition Papers posits that the dollar will not die, but will in fact be -re-engineered and integrated within a multilateral financial architecture which has been in development since the financial crisis of 2008.

A broad understanding of this transition from a unipolar framework to a multilateral framework is essential for not just Americans, but all interested investors around the globe.The coming depreciation of the USD can be easily misunderstood.But there are also opportunities and benefits to a depreciating dollar, some of which are covered here.

All countries, including both the United States and China, recognize the need for a supra-sovereign (non-domestic) asset which can be used as the international reserve currency.The Special Drawing Right (SDR) of the International Monetary Fund is the chosen asset which the multilateral framework will be build around.

This series of publications, titled The Economic Transition Papers, will be segmented into 3 stages, being Multilateral Stage One, Multilateral Stage Two, and Multilateral Stage Three.Each segment will contain various publications dealing with specific aspects of the transition from a unipolar USD based financial system to a multipolar framework based on the Special Drawing Right (SDR) of the International Monetary Fund.

This first installment, E-Publication – 001, will deal specifically with the Reengineering of the Dollar and should bring a more fundamental understanding to the role which the USD will play in the coming years.It is important for factual information to be presented about aspects of the dollars relationship with the external multilateral mandates.Lack of knowledge and understanding will only spread fear and confusion.
The alternative media has been promoting a false ideology of dollar collapse, while the mainstream media have failed at informing the larger population of the actual mechanisms and machinations of the economic transition.These papers will attempt to bridge the knowledge gap between both.การรวมเงินกู้ยืมของผู้เรียนเป็นปริศนาให้นิสิตจำนวนมากและผู้สำเร็จการศึกษา ที่จริงก็คือ แต่เงินกู้รวมสมรรถช่วยให้คุณกระเหม็ดกระเหมียดเงินมาก ยิ่งไปกว่านี้ คุณสามารถล้างหนี้ของคุณได้เร็วขึ้นเพื่อให้พิทยาลัยปีของคุณจะไม่ไล่คุณในปีที่ปลดเกษียณของคุณ สิ่งที่ผ่อนคลายการรวมเงินกู้ยืมให้เด็กนักเรียนกำไรจากการควบรวมภารกิจของหนี้เงินกู้นักเรียนอื่นในขณะที่ยังอยู่ในวิทยาคารคือการที่คุณสามารถหลีกเลี่ยงการเพิ่มขึ้นของใด ๆ ที่อยู่ในความเอาใจใส่ ในเดือนกรกฎาคมปี 2006 อัตราดอกสำหรับเงินให้สินเชื่อนักเรียนแห่งชาติพัฒนาอย่างรวดเร็ว ไม่มีอะไรที่คุ้มกันไม่ให้ชนิดของทัวร์ที่เกิดขึ้นอีกครั้งเป็น ไม่ช้าก็เร็วหนี้ของคุณอยู่ในงบการเงินรวมและล็อคเหยื่อหนน้อยของอัตราที่เร็วของการเพิ่มขึ้นดูออกสิ่งที่คุณหาได้เมื่อมันเข้าเบี้ยให้สินเชื่อรวม มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะคุ้นเคยกับสิ่งที่พวกเขาจะจัดหามาสิทธิตามพระราชบัญญัติการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา มีข้อดีสิ่งใดสิ่งหนึ่งสำหรับผู้เรียนเงินกู้ของรัฐบาลกลางและรวมมัน โปรดเห็นประจักษ์ว่าผู้ให้กู้จำนวนมากมีข้อดีที่การควบรวมกิจการดีเยี่ยมเหล่านี้ที่จะให้ไป พวกเขาเป็นในข้อสรุปมีที่จะทำ ชี้ขาดบางส่วนที่พบมาก


Tag Re-Engineering the Dollar: Multilateral Stage One (The Economic Transition Papers Book 1): Re-Engineering the Dollar: Multilateral Stage One (The Economic Transition Papers Book 1),Review , เรื่อง , Re-Engineering the Dollar: Multilateral Stage One (The Economic Transition Papers Book 1)