Reviews Adventure Capitalist: The Ultimate Road Trip
บัญชีออมทรัพย์ – โดยไกลที่มั่นคงที่สุดของเงินลงทุนตลอดและคุณมีไทที่จะใช้เงินเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการ แบงก์จ่ายค่าตอบแทนเงินฝากออมทรัพย์ของคุณก็เพราะว่าคุณกรุณาให้พวกเขาที่จะใช้เงินของคุณ การลงเงินครั้งนี้เป็นที่ปราศจากข้อเสียเนื่องด้วยผู้ที่มีความสมปรารถนากับโควตาเงินที่น่าสนใจขนาดเล็กที่ชี้แจงโดยธนาคาร (ใกล้เคียงร้อยละ 1.5) และยังไม่พร้อมที่จะรับการเสี่ยงในการลงทุนเจริญ


Adventure Capitalist: The Ultimate Road Trip Description

Drive . . . and grow rich!

The bestselling author of Investment Biker is back from the ultimate road trip: a three-year drive around the world that would ultimately set the Guinness record for the longest continuous car journey. In Adventure Capitalist, legendary investor Jim Rogers, dubbed “the Indiana Jones of finance” by Time magazine, proves that the best way to profit from the global situation is to see the world mile by mile. “While I have never patronized a prostitute,” he writes, “I know that one can learn more about a country from speaking to the madam of a brothel or a black marketeer than from meeting a foreign minister.”

Behind the wheel of a sunburst-yellow, custom-built convertible Mercedes, Rogers and his fiancée, Paige Parker, began their “Millennium Adventure” on January 1, 1999, from Iceland. They traveled through 116 countries, including many where most have rarely ventured, such as Saudi Arabia, Myanmar, Angola, Sudan, Congo, Colombia, and East Timor. They drove through war zones, deserts, jungles, epidemics, and blizzards. They had many narrow escapes.

They camped with nomads and camels in the western Sahara. They ate silkworms, iguanas, snakes, termites, guinea pigs, porcupines, crocodiles, and grasshoppers.

Best of all, they saw the real world from the ground up—the only vantage point from which it can be truly understood—economically, politically, and socially.

Here are just a few of the author’s conclusions:

• The new commodity bull market has started.
• The twenty-first century will belong to China.
• There is a dramatic shortage of women developing in Asia.
• Pakistan is on the verge of disintegrating.
• India, like many other large nations, will break into several countries.
• The Euro is doomed to fail.
• There are fortunes to be made in Angola.
• Nongovernmental organizations (NGOs) are a scam.
• Bolivia is a comer after decades of instability, thanks to gigantic amounts of natural gas.

Adventure Capitalist is the most opinionated, sprawling, adventurous journey you’re likely to take within the pages of a book—the perfect read for armchair adventurers, global investors, car enthusiasts, and anyone interested in seeing the world and understanding it as it really is.

มีหลายอย่างที่คุณจะหาได้เงินกู้รวมเป็น คุณศักยได้รับเงินกู้ยืมของรัฐบาลกลาง, แบงก์หรือผู้ให้กู้เอกชน แต่ไม่ว่าสิ่งที่คุณคัดเลือกที่จะทำเช่นนั้นไม่; การควบรวมธุรกิจจะส่งผลลัพธ์อย่างมากต่อการเดินทาง ออกจากวิทยาลัยภายใต้หนี้ของพวกเขา ปัญญาก็คือว่ามันใช้สมัยเพียงหนึ่งการสังคายนาเงินต่อเดือนเพื่อให้คุณสามารถชำระหนี้ของคุณปิดเร็วขึ้นและมีการชำระเงินรายเดือนที่ต่ำกว่าที่คุณคิดได้ตามบ่อยเป็นจุดลงท้ายที่เปลี่ยนแปลงหนี้ของคุณจะปันส่วนเครดิต เมื่อคะแนนของคุณจะคิดการนำเสนอของแจกแจงที่มี หุ้นส่วน สำรวจหนี้ของคุณในการต่อสู้เมื่อเทียบกับเครดิตที่มีวงเงินที่ใช้ เมื่อคุณมีหน่วยกิตสมบูรณ์มี แต่ใช้งานน้อย (เช่นเมื่อคุณรวมหนี้เงินกู้ผู้เรียน) ภายหลังกรณีที่มีคะแนนที่สูงขึ้น ดังนี้ถ้าไม่มีเหตุผลอย่างอื่นให้พินิจพิเคราะห์ที่จะช่วยให้การรวมคะแนนความน่าเชื่อถือของคุณเป็นจุดลงท้ายที่ต้องประหยัดคำกับการแปรที่อยู่อีเมลของคุณหรือโยกย้าย หนึ่งหรือสองอักขระผิดหรือเลว, ทิศทางที่ไม่ถูกต้องของอีเมลและผู้ให้กู้สามารถทำให้คุณกระจายในราคา คุณอาจสูญเสียส่วนลดหรือจ่ายค่าบ่อยเกิน ดังนั้นจึงไม่รู้ของ กงสี ใด ๆ ที่มีอย่างเคร่งเพื่อดำเนินกิจการร่วมกับความเกื้อกูลผ่านทางอีเมล์Product Tag Adventure Capitalist: The Ultimate Road Trip: Adventure Capitalist: The Ultimate Road Trip,แนะนำ , Reviews , Adventure Capitalist: The Ultimate Road Trip