Reviews Basic Income Guarantee: Your Right to Economic Security (Exploring the Basic Income Guarantee)
เอกสารถือหุ้น – นี่คือพระชนนีของเงินลงทุนหมดด้วยกันในระหว่างที่คุณลงทุนเงินของคุณสำหรับหุ้นที่มีการเสี่ยงสูงที่เคลื่อนคลาดกันตามมูลค่าของหุ้นในตลาดหุ้น ไม่มีการการันตีว่าคุณจะได้เงินกลับมาของคุณไม่เป็น แต่ยังมีงวดในการได้มาผลได้มากถ้าหุ้นปฏิบัติงานเหลื่อม การลงทุนในหุ้นก็เป็นคุณจะเป็นผู้ถือหุ้นใน หุ้นส่วน และ ups และดาวน์ในการปฏิบัติการหุ้นโดยตรงจะส่งความกระทบกระเทือนต่อการลงทุนของคุณ ครั้นแล้วหากคุณจริงๆเร่งรีบในการตอบคำถามที่ว่า “ฉันจะกำนัลเงินกับเงิน” แล้วคุณจะต้องวางพนันขันต่อของคุณในเอกสารถือหุ้นที่จะทำให้มันมีขนาดพุฒ

แม้จะมีสิ่งที่หลายคนศรัทธาว่าการรวมเงินกู้นักเรียนไม่จำเป็นต้องรอจนกว่าหลังจากที่มหาวิทยาลัย ในความเป็นจริงมีค่ามากมายที่ได้รับการสานต่อในขณะที่คุณยังอยู่ในโรงเรียน รวมเงินให้สินเชื่อนักศึกษาขณะที่อยู่ในพิทยาคารสามารถหดหายหนี้ก่อนที่คุณจะริเริ่มในการชำระหนี้ ว่า แต่เป็นเพียงจุดตั้งต้นเป็นจุดโหล่ที่ปฏิวัติหนี้ของคุณจะปันส่วนเครดิต เมื่อคะแนนของคุณจะคิดการมุ่งเสนอของรายงานที่มี หุ้นส่วน ตรวจทานหนี้ของคุณในการวัดใจเมื่อเทียบกับเครดิตที่มีวงเงินที่ใช้ เมื่อคุณมีความไว้วางใจเพิ่มมากขึ้นมี แต่ใช้งานน้อย (เช่นเมื่อคุณรวมหนี้เงินกู้ผู้เรียน) หลังจากกรณีที่มีคะแนนที่สูงขึ้น ครั้นแล้วถ้าไม่มีสาเหตุอย่างอื่นให้วินิจฉัยที่จะช่วยให้การรวมคะแนนความไว้วางใจของคุณแนวทางที่จะได้รับการติดในบวกก็คือเมื่อคุณได้รับข้อเสนอแนะของทั้งหมดในอาคารหนึ่ง ในเงินให้กู้ยืมนี้ บริษัท มีการใช้เวลาในทุกหนี้รวมทั้งบัตรเครดิตสินเชื่อรถและหนี้อื่น ๆ ที่คุณมี เป็นที่ดึงดูดให้มีทุกสิ่งที่ห่อเป็นเงินกู้หนึ่ง แต่จะเสียความสามารถในการเลื่อนปู่ย่าตายายหรือนักเรียนของเงินให้สินเชื่อ เงินกู้ดังกล่าวจะไม่ได้รับการพิทักษ์เป็นเงินกู้นักเรียน
Basic Income Guarantee: Your Right to Economic Security (Exploring the Basic Income Guarantee) Description


This book, an updated version of Sheahen’s original 1983 work, is a comprehensive look at a Basic Income Guarantee (BIG) and what it would mean for the United States today.Tag Basic Income Guarantee: Your Right to Economic Security (Exploring the Basic Income Guarantee): Basic Income Guarantee: Your Right to Economic Security (Exploring the Basic Income Guarantee),แนะนำ , รีวิว , Basic Income Guarantee: Your Right to Economic Security (Exploring the Basic Income Guarantee)